متوسط قیمت فروش هر متر زمین به ۴۱ میلیون تومان رسید

d985d8aad988d8b3d8b7 d982db8cd985d8aa d981d8b1d988d8b4 d987d8b1 d985d8aad8b1 d8b2d985db8cd986 d8a8d987 dbb4dbb1 d985db8cd984db8cd988d986 6032435f00202

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار نتایج طرح گردآوری اطلاعات قیمت و اجاره مسکن شهر تهران در پاییز ١٣٩٩ را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴١٢٧٣٠ هزار ریال (۴۱ میلیون و ۲۷۳ هزار تومان) با میانگین مساحت ٢٠٩ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ١٨.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢٠.٣ درصد افزایش داشته است.

حتما بخوانید  معامله مسکن در کرج تقریبا نصف شد / رونق تهاتر خانه

مقایسه املاک

مقایسه