خزان به خزانه شهرداری تهران رسید

d8aed8b2d8a7d986 d8a8d987 d8aed8b2d8a7d986d987 d8b4d987d8b1d8afd8a7d8b1db8c d8aad987d8b1d8a7d986 d8b1d8b3db8cd8af 5fde55737dc23

به گزارش اقتصادنیوز ، شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بود در برش عملکردی هشت ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۲۰ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان اقدام کند .

طی این دوره هشت ماهه مبلغ ۱۲ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان معادل ۶۲ درصد منابع درآمدها کسب شده ۸ ماه مذکور کسری عملکرد ۷ هزار ۶۷۲ میلیارد تومان معادل ۳۸ درصد نسبت به بودجه مصوب است از کل درآمد ۸ ماهه مبلغ ۴ هزار و ۵۷ میلیارد تومان  معادل ۳۲ درصد پایدار و ۶۸ درصد ناپایدار است.

در دوره شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف ۱۸ هزار و ۳۹۳ میلیارد تومان هزینه کند که طی دوره مذکور مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۵ میلیون معادل ۷۰ درصد هزینه ها در دفاتر ثبت شده که از این مبلغ ۹۴ درصد آن به صورت نقدی و ۶ درصد به صورت غیر نقدی است .شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بود درباره عملکرد دو ماهه مهر و آبان نسبت به تأمین منابع در سقف ۵ هزار  و ۹۵میلیارد تومان  اقدام کند در این دو ماه در مجموع مبلغ ۳ هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان  معادل ۶۳ درصد درآمدها کسب شده در مهر ماه مبلغ ۹۵۱۵۰ میلیارد تومان معادل ۳۷ درصد درآمد کسب شده و در ماه آبان دوم  ۲ هزار ۲۸۱  میلیارد تومان   معادل ۸۹ درصد کسب درآمده شده است .

از کل درآمد ۲ ماه مهر ماه و آبان  ۳۵ درصد آن درآمد پایدار و ۶۵ درصد آن ناپایدار بوده است از کل درآمد مهرماه ۲۶ درصد آن درآمد پایدار و ۷۴ درصد درآمد نپایدار و از کل درآمد آبان ۳۴ درصد درآمد پایدار و ۶۶ درصد  آن ناپایدار است .

حتما بخوانید  وام مسکن ملی به ۱۵۰ میلیون تومان می‌رسد؟

شهرداری تهران در دو ماهه مهر ماه و آبان ماه تا سقف ۴ هزار و ۵۸۳ میلیارد اجازه هزینه کرد داشته که با اعلام مبلغ  ۳  هزار و ۶۵ میلیارد تومان معادل ۶۷ درصد مصارف خود را در این دو ماه منظور و ثبت کرده است .

در مهر ماه با اعلام مبلغ هزارو ۲۴۵ میلیارد تومان معادل ۵۴ درصد مصارف خود را ثبت کرده که ا زاین مبلغ ۹۵ درصد به صورت پرداخت های نقدی و ۵ درصد غیر نقدی است .

در آبان ماه با اعلام مبلغ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان معادل ۷۹ درصد از مصارفت خود را ثبت کرده  که از ایت مبلغ ۷۰ درصد به صورت پرداخت های نقدی و ۲۱ درصد غیر نقدی است .

در بودجه مصوب ۸ ماه ۹۸ دوازدهم سال ۹۸ مبلغ ۱۲ هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۱۱ هزار و ۳۷۹ میلیارد تومان و معادل ۸۹ درصد شده و در سال ۹۹ بودجه مصوب ۲۰ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان بوده که مبلغ ۱۲ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان آن معادل ۶۲ درصد آن کسب شده است .

بنابراین کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و از ۸۹ درصد در سال ۹۸ بیش از ۶۲ درصد در سال جاری رسید از کاهش ۲۷ درصدی کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل با توجه به رکود پیش آمده در فضای کسب و کار اهتمام شهردار به کاهش عدم تعادل منابع و مصارف را  مضاعف می کند .

کسب درآمد در مهر ماه ۳۷ درصد و در آبان ماه ۸۹ درصد از کسب درآمد در مدت یک ماهه ۵۲ درصد افزایش داشته است از کل درآمد ۸ ماه ۳۲ درصد آن درآمد پایدار و ۶۸ درصد آن درآمد ناپایدار است در مدت مشابه سال گذشته از کل درآمدهای وصولی ۳۶ درصد آن پایدار و ۶۴ درصد آن ناپایدار است هرچند در آمده پایدار نسبت به دوره های قبل افزایش داشته و این نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد کاهش داشته است از کل درآمد مهرماه ۲۶ درصد آن پایدار و ۷۴ درصد آن ناپایدارند از کل درآمد آبان ماه ۳۴ درصد آن درآمد پایدار و ۶۶ درصد آن درآمد ناپایدار است در گزارش ارائه شده هزینه های ۸ ماهه ۹۴ درصد نقدی از ۲۰ درصد بودجه غیر نقد ۶ درصد تحقق یافته است . 

حتما بخوانید  وام ودیعه فقط به ۱٫۵ درصد از مستاجران رسید / چه کسانی وام ودیعه گرفتند؟

مقایسه املاک

مقایسه